L’ajuda vindrà del Senyor

L’ajuda vindrà del Senyor

L’ajuda vindrà del Senyor